In het geval dat u verhinderd bent voor een afspraak dient u dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren af te zeggen middels telefoon of mail.
Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan wordt het tarief van de behandeling in rekening gebracht.