Een verwijzing van een arts is niet nodig.
U kunt zelf een afspraak maken met ons.
Een verwijzing van huisarts of specialist is prima, hierop staan uw persoonsgegevens en slaapproblemen alvast toegelicht.
Regelmatig staat op de verwijzing ook een vraagstelling van uw arts aan ons.