Is uw privacy gewaarborgd?

We zijn allemaal (para)medisch werkend en gebonden aan strenge wetgeving op dit gebied. We werken met beveiligde data-systemen voor opslag en uitwisseling van uw gegevens.

Annulering van de afspraak?

In het geval dat u verhinderd bent voor een afspraak dient u dit uiterlijk vierentwintig uur van tevoren af te zeggen middels telefoon of mail. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan wordt het tarief van de behandeling in rekening gebracht.

Wordt een behandeling bij het slaapbehandelcentrum vergoed?

Samenwerkende partners van het slaapbehandelcentrum hebben contracten met alle verzekeraars. Sens beweegt je geeft slaaptherapie welke vergoed wordt uit uw aanvullende verzekering . Vergoedingen voor nadere diagnostiek worden bekostigd vanuit de basisverzekering. Dit alles afhankelijk van uw verzekering(polis), Als u uw BSN bij de hand heeft kunnen we e.e.a. nakijken voor u. Stel uw vraag [...]

Hoe kan een huisarts of specialist het beste naar ons verwijzen?

Het slaapbehandelcentrum is een samenwerking tussen slaapdeskundigen van verschillende organisaties. Uw huisarts kan ons via Zorgdomein of Zorgmail digitaal uw verwijzing versturen. Sens beweegt je/slaaptherapie is het meest gebruikte zoekwoord . We verwachten binnenkort dat het slaapbehandelcentrum een eigen Zorgdomein account heeft

Heeft u een verwijzing van een arts nodig?

Een verwijzing van een arts is niet nodig. U kunt zelf een afspraak maken met ons. Een verwijzing van huisarts of specialist is prima, hierop staan uw persoonsgegevens en slaapproblemen alvast toegelicht. Regelmatig staat op de verwijzing ook een vraagstelling van uw arts aan ons.

Ga naar de bovenkant